Access


Town of Rausu, Washino-yado and Fish-Owl Observatory

Go throgh town of Rausu. Turn to left after the first tunnel and small bridge.


086-1816 Washino-Yado Kyoeichyo Rausuchyo Menashigun Hokkaido JAPAN
Phone 0153-87-2877

Access


1) Tokyo/Nakashibetsu/Rausu

From Tokyo(Haneda) to Nakashibetsu Airport

One flight is available by ANA.

From Nakashibetsu to Rausu

70min. drive.

Rent-a-car is available at Nakashibetsu Airport.

 

 

2)Tokyo/Memanbetsu/Rausu

From Tokyo(Haneda) to Memanbetsu Airport

Flights are available by ANA and JAL.

From Memanbetsu to Rausu

Summer (May-Oct.) : 150min. drive via Shiretoko Pass.

Winter (Nov. to Apl.) : 210min. drive via Konpoku Pass.

Rent-a-car is available at Memanibetsu Airport.